Εκθεση Αγιογραφιας

Η Αρχοντία Καρακώστα και οι μαθητές της, παρουσιάζουν τα έργα του εργαστηρίου τους, υπό την αιγίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Σφηττός του Δήμου Κρωπίας.