Τεχνοτροπια σε τζακι

Ζωγραφική απομίμηση μαρμάρου και επένδυση με φύλλο χρυσού.

Ζωγραφική απομίμηση μαρμάρου και επένδυση με φύλλο χρυσού.

Επένδυση με φύλλο χρυσού