Ζωγραφικη απομιμηση μαρμάρου – marbleizing

Marbleizing ή faux marble ή απλώς ζωγραφική απομίμηση μαρμάρου. Δεν είναι «τεχνοτροπία» είναι ζωγραφική!

ζωγραφική απομίμηση μαρμάρου, marbleizing, faux marble

ζωγραφική απομίμηση μαρμάρου, marbleizing, faux marble

ζωγραφική απομίμηση μαρμάρου, marbleizing, faux marble

ζωγραφική απομίμηση μαρμάρου, marbleizing, faux marble

ζωγραφική απομίμηση μαρμάρου, marbleizing, faux marble

ζωγραφική απομίμηση μαρμάρου, marbleizing, faux marble

ζωγραφική απομίμηση μαρμάρου, marbleizing, faux marble

ζωγραφική απομίμηση μαρμάρου, marbleizing, faux marble

ζωγραφική απομίμηση μαρμάρου, marbleizing, faux marble

ζωγραφική απομίμηση μαρμάρου, marbleizing, faux marble