Ανακαίνιση εξωτερικού χώρου

Μάστορες για κάθε εργασία του σπιτιού!!!

Home Renovation

Αυτός ο εξωτερικός χώρος χρειαζόταν ανακαίνιση διότι η ανερχόμενη υγρασία από το έδαφος αλλά και το νερό με το χλώριο από την πισίνα είχαν καταστρέψει περιμετρικά όλο το τοιχίο περίφραξης.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 235 επιπλέον λέξεις