τοιχογραφια νηπιαγωγείου (11)

at 449 × 450 in Τοιχογραφια σε νηπιαγωγείο
τοιχογραφία σε σχολείο, ζωγραφική σε τοίχο

…και κουτσό νούφαρα.

τοιχογραφία σε σχολείο, ζωγραφική σε τοίχο