Χωριο στη Μανη πινακας ζωγραφικης

Ζωγραφική με τεχνική al secco τοιχογραφίας.

πίνακες ζωγραφικής

Μεικτή τεχνική σε τελάρο 1,35×1,35