Ζωγραφικη σε γυψινο θολο

Ζωγραφισμένος ουρανός σε γύψινο θόλο