Πηγασος

Πήγασος σχεδιασμένος για να χρησιμοποιηθεί ως λογότυπο και για τοιχογραφία στα γραφεία εταιρείας.