Παραλλαγες σε stucco veneziano

Παίζοντας με τα χρώματα και συνδυάζοντας διαφορετικές τεχνικές και τρόπους εφαρμογής, δημιουργούμε ενδιαφέρουσες παραλλαγές του γνωστού βενετσιάνικου stucco.