Ανατολη

Τοιχογραφία με πολύ εντυπωσιακό ουρανό στα χρώματα της αυγής